MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-455
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.