Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 845
Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 75 46. §)
21-TA-991
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 56., 123. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 109 976 752 euro, no tiem:
1.1. Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) – 109 959 952 euro, tai skaitā:
1.1.1. 109 922 200 euro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām, kuras saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu, ar 2021. gada 1. aprīli izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā;
1.1.2. 37 752 euro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai;
1.2. Aizsardzības ministrijai – 16 800 euro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām (Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās Aizsardzības ministrijas militārpersonu izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte) ar 2021. gada 1. jūliju izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis