MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
22-TA-2797
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas 2023. – 2027. gada periodā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
2.
Atbalstīt Latvijas dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmā 2023. - 2027. gada periodā un noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju Nordplus programmas īstenošanai Latvijā.
 
3.
Pēc Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas 2023. - 2027. gadam apstiprināšanas atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības no 2023. gada līdz 2027. gadam indikatīvi 218 383 euro apmērā ik gadus ministrijas valsts budžeta programmas 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti” apakšprogrammā 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā” Latvijas dalībai Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmā 2023. - 2027. gadam.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 3. punktā minēto izdevumu segšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.