MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3020
Rīkojuma projekts " Par apropriācijas pārdali"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.