MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1426
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.