Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta rīkojums Nr. 736
Rīgā 2022. gada 18. oktobrī (prot. Nr. 53 65. §)
22-TA-3008
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
1.
Atbalstīt Ministru kabineta Apbalvošanas padomes priekšlikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 58. punktu piešķirt Ministru kabineta Atzinības rakstu:
1.1.
aizsardzības padomniekam, Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības NATO Aizsardzības nodaļas vadītājam Aivaram Puriņam par ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzības stiprināšanā;
1.2.
Aizsardzības ministrijas pārstāvim NATO kodolpolitikas un pretraķešu aizsardzības jautājumos Uģim Norītim par ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzības stiprināšanā; 
1.3.
Aizsardzības ministrijas Aizsardzības politikas departamenta direktorei Gintai Brūmanei-Gromulai par ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzības stiprināšanā;
1.4.
Aizsardzības ministrijas Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vadītājai Ilzei Langei par ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzības stiprināšanā;
1.5.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Speciālās ģeoinformācijas departamenta direktoram Aigaram Vārpiņam par iniciatīvu, profesionalitāti un ieguldīto darbu kartogrāfijas jomas attīstībā Latvijā;
1.6.
bijušajam Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Ukrainā Jurim Poikānam par ieguldījumu ārlietu dienesta darbā un valsts ārpolitikas veidošanā;
1.7.
Ārlietu ministrijas Drošības politikas un starptautisko organizāciju direkcijas vadītājam Jānim Zlametam par ieguldījumu ārlietu dienesta darbā un valsts ārpolitikas veidošanā;
1.8.
Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta direktorei Katarinai Plāterei par ieguldījumu ārlietu dienesta darbā un valsts ārpolitikas veidošanā;
1.9.
Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta direktora vietniecei, Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļas vadītājai Ievai Lapiņai par ieguldījumu ārlietu dienesta darbā un valsts ārpolitikas veidošanā;
1.10.
Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības NATO padomniecei Ilzei Miltai par ieguldījumu ārlietu dienesta darbā un valsts ārpolitikas veidošanā;
1.11.
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Ekonomisko un finanšu lietu nodaļas fondu padomniecei Ievai Valtmanei par nozīmīgu ieguldījumu kohēzijas politikas un daudzgadu budžeta izstrādē;
1.12.
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Baltijas valstu reģionālā biroja vadītājam Ianam Braunam (Ian Brown) par nozīmīgu ieguldījumu starptautisko investīciju piesaistē Latvijas Republikas ekonomikā un kapitāla tirgus attīstībā;
1.13.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam pulkvedim Imantam Mitrošenko par ieguldījumu Valsts policijas attīstības veicināšanā un mērķu sasniegšanā;
1.14.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietniekam, Kriminālpolicijas pārvaldes priekšniekam pulkvedim Jurim Staļģevicam par ilggadēju priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un ieguldījumu Valsts policijas attīstības veicināšanā un mērķu sasniegšanā;
1.15.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Ritvaram Širinam par ieguldījumu Valsts policijas attīstības veicināšanā un mērķu sasniegšanā;
1.16.
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes 2. nodaļas sakaru virsniekam Dmitrijam Ceplim par nozīmīgu ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstībā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā;
1.17.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Dokumentu pārvaldības un koordinācijas biroja priekšniecei Lailai Agafonovai par ieguldījumu Valsts policijas attīstības veicināšanā un mērķu sasniegšanā;
1.18.
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta priekšniekam majoram Aleksejam Kakaulinam par nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā;
1.19.
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenajam inspektoram izmeklēšanas darbā majoram Mārim Pukinskim par nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā;
1.20.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājam, profesoram Uldim Grāvītim par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības, zinātnes un sporta attīstībā;
1.21.
Ogres tehnikuma Starptautisko attiecību nodaļas vadītājai, direktora vietnieka audzināšanas un kultūrizglītības jomā pienākumu izpildītājai Sigitai Jasinskai par starptautiskās sadarbības un Latvijas atpazīstamības veicināšanu;
1.22.
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošajai pētniecei, filoloģijas zinātņu doktorei Sanitai Reinsonei par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās sadarbības un koprades veicināšanā;
1.23.
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošajai pētniecei, ģeogrāfijas zinātņu doktorei Guntai Kalvānei par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās darbības veicināšanā, popularizējot un praktizējot sabiedrisko zinātni;
1.24.
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniecei augstākās izglītības jomā Dacei Jansonei par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības strukturālo reformu īstenošanā;
1.25.
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājam, ekonomikas zinātņu doktoram Uldim Berķim par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un zinātnes nozaru pārvaldībā Covid-19 pandēmijas ierobežošanai;
1.26.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošajam pētniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim, mežzinātņu doktoram Andim Lazdiņam par nozīmīgu ieguldījumu mežzinātnes attīstībā;
1.27.
Latvijas Universitātes profesoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim, vēstures zinātņu doktoram Ērikam Jēkabsonam par nozīmīgu ieguldījumu Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecībā;
1.28.
Rīgas Tehniskās universitātes profesoram, ķīmijas zinātņu doktoram Sergejam Gaidukovam par nozīmīgu ieguldījumu biomasas polimēru pētniecībā un ilgtspējīgas vides veicināšanā;
1.29.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam Jēkabam Straumem par uzticīgu kalpošanu valsts dienestā, priekšzīmīgu, pašaizliedzīgu, ilggadēju, godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu korupcijas novēršanā un apkarošanā;
1.30.
literatūrzinātniecei, profesorei un filoloģijas doktorei Janīnai Kursītei-Pakulei par nozīmīgu ieguldījumu latviešu folkloras, mitoloģijas, valodas un novadu specifikas pētniecībā un popularizēšanā, latviskās identitātes stiprināšanā un kultūras un filoloģijas profesionāļu izaugsmē;
1.31.
scenogrāfam Andrim Freibergam par ilggadēju profesionālu darbību Latvijas modernās scenogrāfijas izveidē un tās popularizēšanā ārvalstīs, kā arī neatsveramu ieguldījumu Latvijas jauno scenogrāfu profesionālajā izaugsmē;
1.32.
mākslas zinātniecei, izdevniecības "Neputns" dibinātājai un galvenajai redaktorei Laimai Slavai par ilggadēju profesionālu un radošu darbību, sniedzot neatsveramu ieguldījumu Latvijas grāmatniecībā, mākslas zinātnes attīstībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;
1.33.
kokles spēles skolotājai un pasniedzējai Teiksmai Jansonei-Henkuzenei par ilggadēju un pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu kokles spēles un Dziesmu svētku tradīcijas kopšanā un attīstīšanā;
1.34.
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Etnogrāfijas departamenta vadītājai, etnogrāfei, vēstures zinātņu doktorei Aijai Jansonei par nozīmīgu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
1.35.
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Koka mākslas un metālmākslas nodaļas vadītājam, pedagogam, koktēlniekam, stila mēbeļu meistaram un ekspertam Arvīdam Verzam par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā Latvijā un Latvijas sakrālā mantojuma interjeru atjaunošanā;
1.36.
Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītājai, latviešu un latgaliešu rakstu valodas skolotājai, Latviešu valodas institūta pētniecei Veronikai Dundurei par nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu rakstu valodas apmācībā, popularizēšanā un apguves attīstīšanā, kā arī latgaliešu kultūrvēstures zināšanu tālāknodošanā, stiprinot latgalisko identitāti Latvijā;
1.37.
Rundāles pils muzeja izstāžu kuratorei Laumai Lancmanei par ieguldījumu zinātniskajā darbā Rundāles pils muzejā, Rundāles pils dārza izveidē un attīstībā, kā arī kultūras pieminekļu saglabāšanas un atjaunošanas veicināšanā;
1.38.
Krāslavas Svētā Ludvika draudzes un Piedrujas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes prāvestam Eduardam Voroņeckim par nozīmīgu ilggadēju ieguldījumu kvalitatīvas restaurācijas īstenošanā Latgalē un sakrālā mantojuma saglabāšanā Latvijā;
1.39.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktorei Inesei Šmitiņai par nozīmīgu ieguldījumu valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas attīstībā;
1.40.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas sistēmu izstrādes daļas vadītājam Laurim Lenertam par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu digitalizāciju un modernizāciju;
1.41.
Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākajai ekspertei Dainai Fromholdei par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu labklājības jomā;
1.42.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktorei Andai Sauļūnai par ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzībā;
1.43.
biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība" valdes priekšsēdētājai, Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktorei Inai Behmanei par izcilu sadarbību sociālā darba un sociālās palīdzības politikas veidošanā;
1.44.
valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Juridiskā departamenta vadītājam Reinim Nīmanim par ilggadēju ieguldījumu ceļu satiksmes likumdošanas pilnveidē, veicinot un uzlabojot ceļu satiksmes drošību;
1.45.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam Sandim Cakulam par nozīmīgu ieguldījumu investīciju politikas plānošanā un īstenošanā vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informācijas un komunikācijas jomā;
1.46.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktoram Raimondam Kašam par ieguldījumu klimata politikas veidošanā;
1.47.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktora vietniecei Lindai Lejai par nopelniem valsts interešu pārstāvēšanā, pildot nozares padomnieces pienākumus klimata politikas jomā Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā;
1.48.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītājai Ivetai Teibei par ieguldījumu ūdeņu aizsardzības sistēmas izveidē un attīstībā;
1.49.
Valsts vides dienesta ģenerāldirektorei Elitai Baklānei-Ansbergai par ieguldījumu depozīta sistēmas ieviešanā;
1.50.
Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra direktorei Dacei Šatrovskai par ieguldījumu radiācijas drošības un kodoldrošības sistēmas izveidē un pilnveidošanā;
1.51.
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktorei Sanitai Armaganai par nozīmīgu ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas valsts principu izstrādē pandēmijas radītās krīzes mazināšanai un seku pārvarēšanai;
1.52.
Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktorei Gundegai Ozoliņai par ilggadēju ieguldījumu veselības nozarē;
1.53.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniecei Inesei Pastarei-Irbei par ieguldījumu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas interešu pārstāvniecībā valsts institūcijās un organizācijās, kā arī Eiropas Savienībā;
1.54.
Lauku atbalsta dienesta direktora vietniecei Veronikai Gailumei par ilggadēju un profesionālu darbu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.
2.
Ministru kabineta Atzinības rakstu A. Puriņam, U. Norītim, G. Brūmanei-Gromulai, I. Langei un A. Vārpiņam pasniedz Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, J. Poikānam, J. Zlametam, K. Plāterei, I. Lapiņai un I. Miltai – ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, I. Valtmanei un I. Braunam (Ian Brown) – finanšu ministrs Jānis Reirs, I. Mitrošenko, J. Staļģevicam, R. Širinam, D. Ceplim, L. Agafonovai, A. Kakaulinam un M. Pukinskim – iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, U. Grāvītim, S. Jasinskai, S. Reinsonei, G. Kalvānei, D. Jansonei, U. Berķim, A. Lazdiņam, Ē. Jēkabsonam un S. Gaidukovam – izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, J. Straumem – Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, J. Kursītei-Pakulei, A. Freibergam, L. Slavai, T. Jansonei-Henkuzenei, A. Jansonei, A. Verzam, V. Dundurei, L. Lancmanei un E. Voroņeckim – kultūras ministrs Nauris Puntulis, I. Šmitiņai, L. Lenertam, D. Fromholdei, A. Sauļūnai un I. Behmanei – labklājības ministrs Gatis Eglītis, R. Nīmanim – satiksmes ministrs Tālis Linkaits, S. Armaganai – Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns,  G. Ozoliņai – veselības ministrs Daniels Pavļuts, S. Cakulam, R. Kašam, L. Lejai, I. Teibei, E. Baklānei-Ansbergai un D. Šatrovskai – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, I. Pastarei-Irbei un V. Gailumei – zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta vietā ‒ kultūras ministrs N. Puntulis