MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1445
Informatīvais ziņojums "“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”"
Pievienotais Ministru kabineta sēdes protokolēmums paredz:

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt papildu dzeloņstiepļu žoga izbūvi 22,80 km garumā uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku.
3. Atļaut dzeloņstiepļu iegādes,  dzeloņstiepļu žoga izbūves un tehniskās uzraudzības pakalpojumu iegādēm nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
4.Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību 2022.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ar dzeloņstiepļu iegādi,  dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu un tehnisko uzraudzību saistītajiem izdevumiem piešķirt finansējumu ne vairāk kā 2 329 271 EUR apmērā, Iekšlietu ministrijai sagatavojot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.