MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3805
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” reformu un investīciju 131., 135. un 151.atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ņemot vērā informatīvā ziņojumā sniegto informāciju par kavējumiem Atveseļošanas fonda plāna ieviešanā, Veselības ministrijai kā nozares ministrijai nodrošināt kavētu 131. un 135.atskaites punktu izpildi ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.martam un iesniegt atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 14. aprīlim, kā arī nodrošināt kavētā 151. atskaites punkta izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30.aprīlim un iesniegt atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 12. maijam.