MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2628
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka plānotais finansējums iedzīvotāju nodrošināšanai ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā 2023. gadā 6 222 980 euro apmērā netika pieprasīts.
4.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi 31 114 900 euro apmērā 2024. un 2025. gadā  iedzīvotāju nodrošināšanai ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā ir uzskatāmi par vienreizējiem izdevumiem likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē, kas tiek finansēti no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem". Turpmākajos gados iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā tiks finansēta no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.  
5.
Pieņemt zināšanai, ka valsts apdraudējuma gadījumā pašvaldības ir tiesīgas pieprasīt nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem pirmās nepieciešamības preču transportēšanai no to uzglabāšanas vietām līdz pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas punktiem.
6.
Pieņemt zināšanai, ka pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietas pakalpojums tiks iepirkts ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.
7.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu vai priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka gadījumus, kuros pirmās nepieciešamības preces var izmantot citiem mērķiem.
8.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot, ka sešus mēnešus pirms pirmās nepieciešamības preču derīguma termiņa beigām sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" īsteno nepieciešamās darbības preču nodošanai bez atlīdzības primāri sociālās aprūpes iestādēm, ievērojot normatīvo aktu prasības.