Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 317
Rīgā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 17 33. §)
24-TA-755
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve"
1.
Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta sestajai daļai atļaut finanšu ministram palielināt likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" noteikto apropriāciju 2024. gadam budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" 57 659 091 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu neizlietoto asignējumu rezervei.
2.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas palielināšanu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens