Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 31
Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 44. §)
21-TA-1561
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52. panta trešo un 3.1 daļu un
Izglītības likuma 14. panta 23. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 138. nr.; 2005, 23. nr.; 2006, 58., 208. nr.; 2007, 161. nr.; 2009, 107., 205. nr.; 2011, 71., 128. nr.; 2012, 197. nr.; 2013, 228. nr.; 2016, 19. nr.; 2017, 243. nr.; 2020, 41., 163A., 200. nr.; 2021, 13., 163., 174. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, valsts drošības iestādes amatpersonai, kuras izglītības ieguvi finansē no valsts budžeta līdzekļiem un kura izglītības ieguves laikā saņem normatīvajos aktos paredzēto atlīdzību, stipendiju nepiešķir.";
1.2.
aizstāt  6.1. apakšpunktā skaitli "150,82" ar skaitli "251,98";
1.3.
aizstāt  8.1. apakšpunktā skaitli "99,60" ar skaitli "140";
1.4.
aizstāt  8.2.1. apakšpunktā skaitli "113,83" ar skaitli "140".
2.
Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece