Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 27
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 5. §)
21-TA-485
Par nekustamā īpašuma "Meža Vizbuļi" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai

 
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu  atļaut Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Meža Vizbuļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6282 003 0135) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6282 003 0101) 2,1 ha platībā – Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, kas nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma  1. punktā minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2022. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
 
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks