Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 844
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 45. §)
21-TA-1129
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) 730 220 euro, tai skaitā:
1.1.
718 604 euro, lai atbilstoši mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" 4. kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80 % apmērā;
1.2.
11 616 euro, lai Valsts kultūrkapitāla fonds nodrošinātu mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" 4. un 5. kārtas pieteikumu (pamatojošo dokumentu) izvērtēšanu.
2.
Kultūras ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis