MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1785
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2023. un 2024. gadā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanai 2023. gadā par 1 237 124 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 905 483 euro, valsts budžeta līdzfinansējumu par 330 064 euro un valsts budžeta priekšfinansējumu par 1 577 euro; 2024. gadā par 3 732 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 2 985 euro un valsts budžeta priekšfinansējumu par 747 euro. Noteikt, ka valsts budžeta ilgtermiņa saistības plānojamas šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:
2.1.
budžeta apakšprogrammā 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra” palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 102 193 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 102 193 euro Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšanai;
 
2.2.
budžeta apakšprogrammā 70.10.00 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 85 594 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 85 594 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai;
 
2.3.
budžeta apakšprogrammā 70.11.00 „Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 6 308 euro un 2024. gadā par 2 985 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem priekšfinansējuma nodrošināšanai 2023. gadā par 1 577 euro un 2024. gadā par 747 euro atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai;
 
2.4.
budžeta apakšprogrammā 70.15.00 „Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana” palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 711 388 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2023. gadā par 142 277 euro mobilitātes aktivitāšu augstākajā izglītībā nodrošināšanai.
 
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka šī protokollēmuma 2. punkta 2.3. apakšpunktā minētais valsts budžeta priekšfinansējums 2 324 euro apmērā tiks atmaksāts valsts budžetā pēc ICILS 2023 pētījuma gala atskaites iesniegšanas Eiropas Komisijā un noslēguma maksājuma saņemšanas 2025. gadā. 
4.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai 2023. gadā par 19 454 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 9 640 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu par 9 814 euro. Noteikt, ka valsts budžeta ilgtermiņa saistības plānojamas šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:
 
4.1.
budžeta apakšprogrammā 70.10.00 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 9 824 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2023. gadā par 9 824 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai;
 
4.2.
budžeta apakšprogrammā 70.12.00 „Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana” samazināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 184 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2023. gadā par 10 euro kvalitātes pasākumu īstenošanai.