Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 830
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 12. §)
21-TA-548
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību"
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 87., 226. nr.; 2020, 216. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. nodrošināt Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstības I posma būvniecības pabeigšanu līdz 2021. gada 31. decembrim un noteikt, ka plānotais nomas līgumu sākuma termiņš (grozījumu nomas līgumos spēkā stāšanās termiņš) ir 2022. gada 1. janvāris;".
2.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 ''Finansējums VAS ''Valsts nekustamie īpašumi'' īstenojamiem projektiem un pasākumiem'' paredzēt ilgtermiņa saistības pasākumam ''Dotācija robežšķērsošanas vietu ''Silene'' un ''Pāternieki'' rekonstrukcijai'' 2021. gadā 2 450 000 euro apmērā un noteikt, ka robežšķērsošanas vietu ''Silene'' un ''Pāternieki'' attīstības I posma būvniecības izdevumi 2019.–2021. gadā nepārsniedz 5 816 375 euro."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs