Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 517
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 13. §)
23-TA-2018
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients"
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 121. nr.) šādu grozījumu:
1.
Papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
"22.1 Iekšlietu ministrijas padotības iestādes amatpersona (darbinieks), kura īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, saņem piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 % no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās stundas algas likmes par laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. Piemaksas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka iekšlietu ministrs."
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis