MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-255
Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19 "
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu