Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 207
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 1. §)
24-TA-351
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas prēmēšanu
1.
Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 58. pantu atbalstīt apropriācijas palielināšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem programmā 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" 8417 euro apmērā prēmijas izmaksai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai, kuras tiešas darbības rezultātā novērsta būtiska noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un tādējādi ir palielinājušies valsts budžeta ieņēmumi.
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas palielināšanu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ministru prezidentes vietā - finanšu ministrs A. Ašeradens