Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 967
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 11. §)
21-TA-386
Par valsts nekustamā īpašuma ''Jaundurbe'' Smārdes pagastā, Engures novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
1.
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ''Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor'' nodot Finanšu ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu ''Jaundurbe'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9082 004 0303) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) 0,85 ha platībā – Smārdes pagastā, Tukuma novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor'' personā.
2.
Finanšu ministrijai pārņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor'' šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs