MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
22-TA-1064
Pamatnostādņu projekts "Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.