MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-734
Likumprojekts "
Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
 
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Noteikt, ka, jautājumus, kas ir saistīti ar finansējumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei, tai skaitā par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide”, sagatavo un virza izskatīšanai Ministru kabinetā Iekšlietu ministrija.