MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1245
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojumi par lūgumu lietā Nr.A420249621
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420249621
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai tiesai.