MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1465
Informatīvais ziņojums "Prioritārie rīcības virzieni ekonomikas transformācijas īstenošanai"
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.