Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-517
Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.–2026. gadam
1.
Apstiprināt Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.–2026. gadam (turpmāk – stratēģija).
2.
Noteikt Aizsardzības ministriju par atbildīgo institūciju stratēģijā noteikto mērķu ieviešanas koordinācijā.
3.
Aizsardzības ministrijai izstrādāt un aizsardzības ministram līdz 2023. gada 1. maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā stratēģijas ieviešanas uzdevumu plānu.
4.
Aizsardzības ministrijai izstrādāt un aizsardzības ministram līdz 2026. gada 1. maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par stratēģijas un stratēģijas ieviešanas uzdevumu plāna izpildes novērtējumu, iekļaujot tajā priekšlikumus kiberdrošības politikas jomā turpmākajiem gadiem.
5.
Atbildīgajām institūcijām stratēģijā paredzētos uzdevumus un pasākumus 2023.–2026. gadam īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds