MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-381
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""
1.
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.