Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 417
Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 56. §)
22-TA-2096
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 3.un 3.2 punktu un 30. panta septīto daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 123. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1. bērniem pirmsskolas izglītības programmās, tai skaitā šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem bērniem, – 82 euro;"
1.2.
izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Lai mazinātu pašvaldībām aprēķinātās mērķdotācijas atšķirības, 2023./2024., 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadā šo noteikumu 6. punktā norādītais reģionālais koeficients tiek koriģēts un mērķdotācijas aprēķinā ministrija piemēro izlīdzināšanas koeficientu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

k – pārejas perioda izlīdzināšanas koeficients;
a – 2022./2023. mācību gada mērķdotācijas apmērs, kas iegūts, piemērojot šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktu;
b – 2022./2023. mācību gada mērķdotācijas apmērs, kas iegūts atbilstoši šo noteikumu regulējumam, nepiemērojot šo noteikumu 6. punktā norādīto reģionālo koeficientu."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece