MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-57
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.