Rīkojuma (grozījumu) projekts

24-TA-468
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 147. nr.; 2023, 111. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. K. Briškens – satiksmes ministrs (pārstāvju grupas vadītājs);".
2.
Izteikt 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.10. K. Krumholcs – Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļas vadītājs;".
3.
Izteikt 1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.13. G. Zadraks – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītājs;".
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds