MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3238
Informatīvais ziņojums "Par tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 31. novembrim izveidot darba grupu, iesaistot visas ieinteresētās puses, lai kopīgi definētu, kādi ierobežojoši nosacījumi vai prasības būtu piemērojamas attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm kā izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas atsevišķu sektoru Regulas  par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 ieviešanas nolūkā Latvijā, kā arī – lai izstrādātu nepieciešamos grozījumus Tūrisma likumā vai citos spēkā esošajos tiesību aktos.
3.
Ekonomikas ministram līdz  2024. gada 31. decembrim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par jauna īstermiņa īres mītņu reģistra izveidi vai esošo datubāžu pielāgošanu Eiropas Parlamenta Regulas par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 ieviešanas nolūkā Latvijā, tai skaitā, sniedzot aprēķinus nepieciešamajam valsts budžeta finansējumam risinājuma izstrādei.