MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-701
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rīgas valstspilsētā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.