21-TA-1109
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu tiešā ieguldījuma Vācijas Federatīvajā Republikā izvērtēšanu"
(J. Vitenbergs, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ekonomikas ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam sagatavot un nosūtīt komentāru par ārvalstu tiešo ieguldījumu Vācijas Federatīvajā Republikā Eiropas Komisijai un attiecīgajai Vācijas Federatīvās Republikas institūcijai.