MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-627
Rīkojuma projekts "Par Denisu Ščeulovu"
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.