Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 887
Rīgā 2021. gada 6. decembrī (prot. Nr. 78 11. §)
21-TA-1192
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
1.
Pamatojoties uz Starptautiskās palīdzības likuma 12. panta otro daļu, atbalstīt civilā eksperta Reiņa Janevica (personas kods (ierobežotas pieejamības informācija)) (turpmāk – civilais eksperts) dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā (turpmāk – starptautiskā misija).
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 598 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā"  (turpmāk – noteikumi) 11. punktu pagarināt civilā eksperta dalības laiku starptautiskajā misijā līdz 2022. gada 9. decembrim.
3.
Pamatojoties uz noteikumu 7.4. apakšpunktu, noteikt civilajam ekspertam koeficientu 1,5 piemaksas aprēķināšanai par dalību starptautiskajā misijā.
4.
Paredzēt, ka saskaņā ar noteikumu 17. un  18. punktu civilajam ekspertam tiek izmaksāts atalgojums (minimālās mēneša darba algas apmērā) – 2021. gadā 334 euro un 2022. gadā 5667 euro un piemaksa – 2021. gadā 1755 euro un 2022. gadā 27 913 euro. Ārlietu ministrijai veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 2021. gadā 493 euro un 2022. gadā 7922 euro apmērā.
5.
Ņemot vērā starptautiskās misijas finansēšanas noteikumus, paredzēt, ka saskaņā ar noteikumu 19.2. apakšpunktu civilajam ekspertam sedz veselības un dzīvības apdrošināšanas izdevumus, nepārsniedzot 1543 euro gadā (2021. gadā 92 euro, 2022. gadā 1 452 euro).
6.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai finansējumu 2582 euro apmērā šā rīkojuma 4. un 5. punktā minēto izdevumu segšanai.
7.
Ārlietu ministrijai sagatavot un 2022. gadā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 43 045 euro apmērā civilā eksperta darbības nodrošināšanai no 2022. gada 1. janvāra.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs