MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-846
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.