Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 910
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 1. §)
21-TA-461
Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa ''Stupiņi–Kucini–Mackeviči'' pārbūvei
1.
Lai uzlabotu pievedceļu militārajam poligonam ''Meža Mackeviči'', piešķirt 2021. gadā Augšdaugavas novada domei no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 ''Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana'' finansējumu 567 310 euro apmērā pašvaldības autoceļa ''Stupiņi–Kucini–Mackeviči'' (būves kadastra apzīmējums 4494 005 0263 001) pārbūvei.
2.
Aizsardzības ministrijai noslēgt sadarbības līgumu ar Augšdaugavas novada domi par finansējuma piešķiršanu šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildei. Līgumā paredzēt līdzekļu izlietojuma kontroli un noteikt, ka par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam ir atbildīga Augšdaugavas novada dome.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs