Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 847
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 13. §)
21-TA-466
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
30. panta 1.daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 129. nr.; 2021, 159. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 129. punktu šādā redakcijā:
"129. Budžeta izpildes pārskata pielikumā sniedz informāciju par:
129.1. budžeta izstrādāšanas un klasifikācijas principiem;
129.2. budžeta izpildi. Skaidrojumu sagatavo brīvā formā, un tajā atbilstoši iestādes vadītāja viedoklim iekļauj pārskata lietotājam noderīgu informāciju vai norāda, kur publiski ir pieejama informācija par iestādes budžeta izpildes analīzi vai sasniegtajiem darbības rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem;
129.3. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu atvieglojumu aplēšu veidošanu valsts budžeta projekta sagatavošanai un budžeta izpildes analīzei vai publiski pieejamu informāciju par šādām aplēsēm. Skaidrojumu sniedz šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētā iestāde."
2.
Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
847