MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-385
Par Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 42  41. §) "Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 42  41. §) "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV" 4., 5. un 6. punktā doto uzdevumu.