MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-948
Par sākotnējo Ministru kabineta atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.