MK vēstules projekts

<<=TAP_NOS_PAK_DATUMS>>
21-TA-1525
23.11.2021.
1-5/272
Latvijas Republikas tiesībsargam
Par pieeju bankomātiem lielajos tirdzniecības centros

Ministru kabinets ir iepazinies ar Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk ‒ Tiesībsargs) 2021. gada 23. novembra vēstuli Nr. 1-5/272 par iedzīvotāju bez sadarbspējīgiem sertifikātiem ierobežotu piekļuvi bankomātiem, kas izvietoti lielo tirdzniecības centru telpās, un aicinājumu Ministru kabinetam izvērtēt nepieciešamību veikt pasākumus, lai nodrošinātu nevakcinētiem iedzīvotājiem iespēju piekļūt lielo tirdzniecības centru  telpās izvietotajiem bankomātiem, kā arī izvērtēt, vai saistībā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.16.1. apakšpunktā noteikto prasību kādā apdzīvotā vietā netiek nesamērīgi ierobežota arī iedzīvotāju piekļuve citiem būtiskiem pakalpojumiem (piemēram, zāļu iegāde, telekomunikāciju pakalpojumi u. c., īpaši gadījumos, ja šādi pakalpojumi apdzīvotajā teritorijā ir pieejami tikai lielajos tirdzniecības centros). Tiesībsargs vērš uzmanību, ka tirdzniecības centri virs 1500 m2 var strādāt tikai epidemioloģiski drošā vidē, kas ietekmē piekļuvi cilvēkiem bez vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāta bankomātiem, kas atrodas šajos centros, un tas skar cilvēku tiesības uz īpašumu.

Ministru kabinets atbilstoši Veselības ministrijas sniegtajam skaidrojumam norāda, ka nosacījums darboties tikai epidemioloģiski drošā vidē ir noteikts, lai mazinātu cilvēku, kas pakļauti  ļoti augstam Covid-19 infekcijas inficēšanās riskam (īpaši nevakcinētas personas), savstarpēju kontaktēšanos, tādējādi mazinot Covid-19 infekcijas ietekmi uz sabiedrības veselību. Līdzšinējā pieredze rāda, ka tirdzniecības centros ar platību virs 1500 m2 nav iespējams pilnībā nodalīt apmeklētāju plūsmas epidemioloģiski drošā vidē un epidemioloģiski nedrošā vidē, un centru izvēlētie risinājumi apmeklētāju plūsmas nodrošināšanai negarantēja vēlamo efektu.

Latvijā joprojām ir ļoti augsti Covid-19 infekcijas izplatības rādītāji un augsts stacionēto Covid-19 pacientu skaits, kā arī katru dienu nomirst līdz pat 20 cilvēku no Covid-19 infekcijas izraisītām sekām. Tādēļ valstī joprojām ir izsludināta  ārkārtējā situācija, kuras laikā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai visi pakalpojumi un pasākumi notiek tikai epidemioloģiski drošā vidē. Cilvēkiem bez vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāta, ņemot vērā augsto risku inficēties ar Covid-19 infekciju un turpmākām iespējamām smagām sekām uz veselību, ir iespēja saņemt tikai ikdienas gaitām pašus nepieciešamākos pakalpojumus vai tādus pakalpojumus, kuru nepieejamība rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai. Tādējādi personai bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta  tiek nodrošināti ne tikai publiskie pakalpojumi, bet tā var saņemt arī sabiedriskā transporta, pasta, psiholoģiskā atbalsta, avāriju likvidēšanas un remonta pakalpojumus, finanšu un apdrošināšanas u. tml. pakalpojumus, kā arī iegādāties pirmās nepieciešamības preces tirdzniecības vietās, kuru platība nepārsniedz 1500 m2.

Ministru kabinets norāda, ka bankomāti ir pieejami ne tikai tirdzniecības centros ar platību virs 1500 m2, kuri strādā epidemioloģiski drošā vidē, un personai ir alternatīvas iespējas izmantot bankomātus, kas atrodas ārtelpās vai mazākās pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietās.

Vienlaikus tiek norādīts, ka ikvienam valsts iedzīvotājam tiek nodrošināta iespēja bez maksas vakcinēties. Katra cilvēka ziņā ir izvēle, vai to izmantot, attiecīgi iegūstot iespēju saņemt visus pakalpojumus, kas tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē, vai saņemt tikai tos pakalpojumus, kas pieejami bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Sabiedrības ieguvums no noteiktā ierobežojuma un indivīda tiesības izmantot drošus pakalpojumus epidemioloģiski drošā vidē, tādējādi esot pasargātam no Covid-19 infekcijas veselību ietekmējošiem riskiem, ir augstākas par indivīda tiesību ierobežojumu attiecībā uz personu bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta tiesībām sev visērtākā veidā izmantot bankomāta pakalpojumus.

Ministru kabinets atbilstoši Ekonomikas ministrijas sniegtai informācijai norāda, ka, izstrādājot tirdzniecības regulējumu Covid-19 infekcijas izplatības ārkārtējās situācijas laikā, tika diskutēts par bankomātu, pakomātu un līdzīgu pašapkalpošanās ierīču izvietojumu tirdzniecības centros. Situācija ar šo pakalpojumu nodrošināšanu tirdzniecības centros ir dažāda, līdz ar to lēmums par šo ierīču izvietošanas vietu un zonu  ir tirdzniecības centru un šo ierīču īpašnieku ziņā. Ekonomikas ministrija bankomātu pieejamības jautājumu ir pārrunājusi arī ar Finanšu nozares asociāciju (turpmāk ‒ asociācija), apzinot konkrētos apgabalus, kur piekļuve bankomātiem ir nodrošināta tikai tirdzniecības centros, proti, ''zaļajā režīmā'', un attiecīgi bankomāti nav pieejami ''sarkanajā režīmā''. Asociācija ir norādījusi, ka problēmas ar naudas izmaksas bankomātiem pēc būtības nav, tomēr atsevišķos gadījumos, kad konkrētās bankas klientam nav pieejams  savas bankas bankomāts ''sarkanajā režīmā'', kā alternatīva visbiežāk ir pieejams citas bankas bankomāts, kur var izņemt skaidru naudu citviet ''sarkanajā režīmā''. Atsevišķi tirdzniecības centri ir piemērojušies situācijai un raduši iespēju nodrošināt atsevišķu ieeju piekļuvei bankomātiem arī nevakcinētām personām.

Asociācija gan norāda, ka mazāka pieejamība "sarkanajā režīmā" ir skaidrās naudas iemaksas bankomātiem, taču starp skaidrās naudas iemaksas un izmaksas bankomātiem nevar likt vienādības zīmi attiecībā uz pieejamības nodrošināšanu. Skaidrās naudas iemaksa nav kritiski svarīgs pakalpojums fiziskām personām, piemērojot analoģiju ar regulējumu par kritiski svarīgajiem finanšu nozares pakalpojumiem. Savukārt asociācija attiecībā uz juridiskajām personām uzsvēra, ka tām jau tagad jānodrošina, ka viņu darbiniekiem, kuri strādā tirdzniecības centros un veic klientu apkalpošanu, ir pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, kas nodrošina iespēju šiem darbiniekiem veikt skaidrās naudas iemaksu. Turklāt skaidrās naudas iemaksas bankomāti ir tikai viens no veidiem, kā uzņēmēji var iemaksāt skaidru naudu.

Tiesībsarga jautājums tika aktualizēts arī  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 2021. gada 30. novembra sēdē, kurā Ekonomikas ministrija, atsaucoties uz Tiesībsarga vēstuli, norādīja, ka tikusi aptaujāta asociācija, noskaidrojot tās viedokli minētajā jautājumā. Atbilstoši asociācijas sniegtajai informācijai problēmas ar bankomātu pieejamību neesot. Tomēr, lai noskaidrotu, kurā pilsētā minēta problēma ir sastopama un rastu risinājumu, tika pieminēta plānotā diskusija ar Tiesībsargu. Vienlaikus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas minētajā sēdē Tiesībsarga biroja pārstāve informēja, ka esot izvērtēti šie apgabali, kuros bankomāti atrodas tikai tirdzniecības centros. Viens no tiem ir Jūrmalas teritorijā. Lai risinātu minēto problēmu, šobrīd šajā teritorijā arī ''sarkanajā režīmā'' jau ir uzstādīti bankomāti.

Papildus Tieslietu ministrija pauda viedokli, ka ir svarīgi ievērot epidemioloģiskās drošības prasības arī tirdzniecības centros, tomēr Tiesībsarga akcentētais jautājums ir būtisks, jo ikvienai personai ir jānodrošina piekļuve finanšu pakalpojumiem. Situācijā, kad konkrētajā apgabalā tiek konstatēts, ka piekļuve bankomātiem tiešām tiek nodrošināta tikai tirdzniecības centros ''zaļajā zonā'', būtu nepieciešams meklēt risinājumu, piemēram, sadarbībā ar konkrētajiem tirdzniecības centriem, iespējams, nepieciešams izstrādāt speciāli pielāgotu normatīvo regulējumu par iespējamo piekļuvi bankomātiem ikvienai personai.

Pielikumā: <<=NOSŪTĀMĀS_PAKOTNES_PIELIKUMI>>

<<=TAP_AMATS#1>> <<=TAP_PARAKSTS#1>>