Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 923
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 24. §)
21-TA-1158
Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
1.
Pamatojoties uz Starptautiskās palīdzības likuma 12. panta otro daļu, atbalstīt civilā eksperta Roberta Fedosejeva (personas kods (ierobežotas pieejamības informācija)) (turpmāk – civilais eksperts) dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (turpmāk – starptautiskā misija).
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 598 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā" (turpmāk – noteikumi) 7.3. apakšpunktu noteikt civilā eksperta dalības laiku starptautiskajā misijā no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 14. decembrim.
3.
Pamatojoties uz noteikumu 7.4. apakšpunktu, noteikt civilajam ekspertam koeficientu 1,4 piemaksas aprēķināšanai par dalību starptautiskajā misijā.
4.
Paredzēt, ka saskaņā ar noteikumu 17. un  18. punktu civilajam ekspertam tiek izmaksāts atalgojums (mēneša darba algas apmērā) – 2021. gadā 776 euro un 2022. gadā 16 985 euro  un piemaksa – 2021. gadā 1 484 euro un 2022. gadā 30 987 euro. Ārlietu ministrijai veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 2021. gadā 534 euro un 2022. gadā 11 317 euro apmērā.
5.
Ņemot vērā starptautiskās misijas finansēšanas noteikumus, paredzēt, ka saskaņā ar noteikumu 19. punktu civilajam ekspertam tiek segti faktiskie izdevumi, nepārsniedzot šajā punktā norādītās summas:
5.1.
dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un citu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu izdevumi (nepārsniedzot 15 793,88 euro kalendāra gadā) – 2021. gadā 722 euro un 2022. gadā 15 073 euro;
5.2.
ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītie izdevumi par māklera pakalpojumiem, nepārsniedzot divu mēnešu īres izdevumu apmēru, – 2021. gadā 2 633 euro;
5.3.
ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītie izdevumi par depozītu, nepārsniedzot triju mēnešu īres izdevumu apmēru, – 2021. gadā 3 949 euro;
5.4.
dzīvības un veselības apdrošināšana, pārceļoties uz dienesta vietu un atgriežoties no tās, – 10 euro (pārceļoties uz dienesta vietu 2021. gadā – 5 euro, pārceļoties no dienesta vietas 2022. gadā – 5 euro);
5.5.
ceļa izdevumi – 1 000 euro (pārcelšanās uz dienesta vietu 2021. gadā – 250 euro, pārcelšanās no dienesta vietas un atvaļinājuma brauciens 2022. gadā – 750 euro);
5.6.
izdevumi par bagāžas transportēšanu – 200 euro (pārceļoties uz dienesta vietu 2021. gadā – 100 euro, pārceļoties no dienesta vietas 2022. gadā – 100 euro);
5.7.
obligātās vakcinācijas izdevumi un medicīniskā aptieciņa – 100 euro (2021. gadā).
6.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai finansējumu  10 553 euro apmērā šā rīkojuma 4. un 5. punktā minēto izdevumu segšanai.
7.
Ārlietu ministrijai sagatavot un 2022. gadā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 43 633  euro apmērā civilā eksperta darbības nodrošināšanai no 2022. gada 1. janvāra.
8.
Uz dalības laiku starptautiskajā misijā Aizsardzības ministrijai nodrošināt civilajam ekspertam nepieciešamo ekipējumu – ķiveri un bruņuvesti.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ zemkopības ministrs K. Gerhards