MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2918
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.