Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 766
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 30. §)
22-TA-3130
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" piešķirt Kultūras ministrijai 902 780 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā, tai skaitā:
1.1.
801 874 euro pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā" īstenošanai – audiovizuālās vadības sistēmas izbūvei;
1.2.
100 906 euro Rundāles pils muzejam Rundāles pils jumta pārbūvei.
2.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis