MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1665
Rīkojuma projekts "Par Raivi Kronbergu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.