Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 403
Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 27. §)
22-TA-636
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma
22.panta 1., 2., 3. un 6.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 14. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 178. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 36. nr.; 2021, 248. nr.) šādu grozījumu:
1.
Papildināt ar 146. punktu šādā redakcijā:
"146. Inženierbūvēm, kurām Kadastra informācijas sistēmā nolietojums aprēķināts lielāks par 80 %, Valsts zemes dienests to līdz 2022. gada 1. oktobrim bez maksas aktualizē atbilstoši šo noteikumu 111. punktā noteiktajam nolietojuma procentam."
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns