MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1523
Par informatīvo ziņojumu "Par Brexit korekcijas rezervi"
1.
Pieņemt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Finanšu ministrija ir Struktūra, kas ir atbildīga par no Rezerves piešķirtās finanšu iemaksas pārvaldību Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 6. oktobra Regulas (ES) 2021/1755, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi 14. panta 3.punkta izpratnē.
3.
Noteikt, ka Finanšu ministrija ir Neatkarīga revīzijas struktūra Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 6. oktobra regulas (ES) 2021/1755, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi 14. panta 4.punkta izpratnē.
4.
Atbalstīt Finanšu ministrijas piedāvāto Brexit korekcijas rezerves pārvaldības un kontroles sistēmu aprakstu un tajā paredzēto institūciju atbildības sadalījumu.
5.
Ministrijām līdz 2022. gada 1. februārim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem, kurus  potenciāli ir iespējams finansēt atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 6. oktobra regulai (ES) 2021/1755, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi.