MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1698
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""
1.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.