MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1817
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu “Bulduri 1607”, Jūrmalā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.