Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 765
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 29. §)
22-TA-3090
Par apropriācijas pārdali
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" ietvaros, samazinot izdevumus atlīdzībai 311 099 euro apmērā un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 247 960 euro apmērā, lai segtu ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus, un kapitālajiem izdevumiem 63 139 euro apmērā datortehnikas iegādei tiesu darbības nodrošināšanai.
2.
Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns