Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 985
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 70. §)
21-TA-260
Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
1.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. punktu, Profesionālās izglītības likuma 14. panta pirmo daļu un Izglītības likuma 23. panta pirmo daļu ar 2022. gada 1. jūliju reorganizēt Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošās profesionālās izglītības iestādes – Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Daugavpils tehnikumu –, tās apvienojot un izveidojot ministrijas pakļautībā esošu profesionālās izglītības iestādi – Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumu Nr. 144 ''Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība'' 8. punktu piešķirt Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam profesionālās izglītības kompetences centra statusu ar 2022. gada 1. jūliju.
3.
Noteikt, ka Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma funkciju, tiesību, saistību, bilancē esošās mantas, ar mācību procesa turpināšanu saistīto lietvedības dokumentu un uz laiku glabājamo lietvedības dokumentu pārņēmējs, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda un citu finanšu instrumentu ietvaros uzņemto saistību un projektu dokumentu pārņēmējs.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. februārim izveidot reorganizācijas komisiju Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma apvienošanas nodrošināšanai un iekļaut  tajā Izglītības un zinātnes ministrijas, Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma pārstāvjus.
5.
Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no reorganizācijas procesā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu kārtējam gadam apstiprinātajiem valsts budžeta līdzekļiem Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.01.00 ''Profesionālās izglītības programmu īstenošana''.
6.
Ar 2022. gada 1. jūliju atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 816 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece