MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2200
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0159
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2023.gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0159.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.